MUDr. Vratislav Říha

Kardiologie - Ústí nad Labem s. r. o.

Dobětická 2333/10
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 210 846
IČ: 3207609Co je aktuálního u nás?

Dovolená 26.2.-2.3.2018

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Vratislav Říha

Kardiologie Ústí nad Labem

 

MUDr. Vratislav Říha zabezpečuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru kardiologie. Mezi základní vyšetření patří EKG, echokardiografie (ECHO), ergometrie (zátěžové EKG), Holter EKG, ABPM. Provádí návštěvní službu u špatně pohyblivých a nepohyblivých kardiologicky nemocných pacientů po předchozím objednání PL (první návštěva). Zabezpečuje předoperační a pooperační péči kardiologickým pacientům. Sleduje pacienty se zvýšeným rizikem pro onemocnění kardiovaskulárního systému. Provádí konzultační činnost. Provádí prohlídky pro žadatelo o pojištění u pojišťovny Kooperativa as.

 

 • komplexní vyšetření kardiologiem
 • cílené vyšetření kardiologem
 • kontrolní vyšetření kardiologiem
 • interní vyšetření
 • EKG
 • zátěžové EKG (ergometrie)
 • echokardiolografické vyšetření (ECHO)
 • 24hod. měření krevního tlaku (ABPM, "tlakový holter")
 • 24hod. měření EKG (Holter EKG)
 • odběry biologického materálu pro laboratorní vyšetření
 • návštěvní služba lékaře u špatně pohyblivých nebo nepohyblivých pacientů (podle požadavku PL)

 

Objednávání osobně v ordinaci; optimálně mezi 8,00 až 12,00 nebo telefonicky v témže čase. Prosíme o trpělivost při telefon. objednávání.  Sestra nemusí být schopna ihned zvednout telefon neboť se věnuje jinému pacientovi. Při objednávání vyšetření na žádost jiného lékaře je nutné mít doporučení u sebe, abychom objednali vyžadované vyšetření. U ABPM a Holter EKG je nutné počítat s delší objednávací dobou (jedno vyš. trvá 24 hod, v té době ho nemůže mít jiný pacient).

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Vratislav Říha

Narodil jsem se v roce 1954. 

Lékařskou fakultu jsem absolvoval na LF UK v Plzni. Promoval jsem v roce 1979. Atestaci z interny I. st. jsem složil v roce 1981. Z kardiologie jsem atestoval v roce 1989. Pravidelně se účastním různých doškolovacích kursů a školení. V roce 2006 jsem získal diplom ESH Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk. Jsem pravidelným účastníkem Výročních sjezdů České kardiologické společnosti v Brně a dalších odborných společností. Účastnil jsem se i několika sjezdů Evropské kardiologické společnosti.

Po promoci jsem v roce 1979 nastoupil na interni odd. NsP v Karlových Varech, kde jsem pracoval jako sekundární lékař. V roce 1985 jsem se přestěhoval do Ústí n/Labem a začal pracovat na interním odd. OÚNZ Ústí n/Labem jako samostatně pracující lékař se zaměřením na kardiologii. V roce 1993 jsem otevřel privátní kardiologickou a interní ordinaci, ve které pracuji dodnes. Od 1.4.2015 působíme jako s.r.o.

Dohovořím se něměcky, rusky a pasivně anglicky.

 

sestry:  Eva Říhová

             Bc. Hedvika Srnová

Čím se zabýváme?

kardiologie, interna, ECHO, ergometrie, Holter EKG, ABPM, poradenství

Kde nás najdete?